Firecracker 5k

2006 Ride The Rockies – 419 miles

Cortez to Durango – 48 miles
Durango to Pagosa Springs – 87 miles
Pagosa Springs to Chama, New Mexico – 50 miles
Chama, New Mexico to Alamosa – 83 miles
Cumbres Pass, 10,022 feet – La Manga Pass, 10,230 feet
Alamosa to Salida – 84 miles
Poncha Pass – 9,020 feet
Salida to CaƱon City – 67 miles